ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

Поштовани родитељи

Током марта месеца биће спроведено тестирање ученика осмих разреда у оквиру професионалне орјентације које спроводи психолог школе. Тестирање није обавезно. Ученици који желе да учествују у тесирању могу се пријатити разредном старешини или психолошко – педагошкој служби. Тестирање обухвата процену интелектуалних способности и професионалних интересовања ученика, спроводиће се групно до 15 ученика по термину. Разредне старешине ће обавестити ученике о терминима тестирања (у договору са одељенским старешинама и ученицима после наставе или у току последњих часова – музичке или ликовне културе). Након тесирања, ученици ће бити позивани на индивидуалне разговоре са психологом школе на којима ће добити повратну информацију о резултатима тестирања. Циљ саветодавних разговора је да деца боље упознају себе, сагледају своје способности и преиспитају своја интересовања како би лакше могли да се определе за средњу школу.

Срдачно

психолог школе
Данијела Опачић